ASakademia ASakademiaASakademia jest o¶rodkiem szkoleniowym
firmy ASpartner Sp. z o.o.

IBM Premier Business Partner